Sake Flash Deal

Zankyo, Super 7 Junmai Daiginjo NV 720ml
 
Dassai, 23 Junmai Daiginjo NV 720ML
 
Japan - Others
Dassai, 23 Junmai Daiginjo NV 720ML
125 SGD
Dassai, 45 Junmai Daiginjo NV 1800ML
 
Japan - Others
Dassai, 45 Junmai Daiginjo NV 1800ML
115 SGD
Dassai, 39 Junmai Daiginjo NV 720ml
 
Japan - Others
Dassai, 39 Junmai Daiginjo NV 720ml
80 SGD
Dassai, 23 Junmai Daiginjo NV 1800ML
 
Japan - Others
Dassai, 23 Junmai Daiginjo NV 1800ML
250 SGD
Dassai, 45 Junmai Daiginjo NV 720ml
 
Japan - Others
Dassai, 45 Junmai Daiginjo NV 720ml
55 SGD
Juyondai, Nakadori Muroka Junmai Ginjo NV 1800ml
 
Dassai, 39 Junmai Daiginjo NV 1800ML
 
Japan - Others
Dassai, 39 Junmai Daiginjo NV 1800ML
165 SGD
Kokuryu, Kokuryu Daiginjo NV 720ML
 
Japan - Others
Kokuryu, Kokuryu Daiginjo NV 720ML
100 SGD
Kokuryu, Ryu Daiginjo NV 1800ml
 
Japan - Others
Kokuryu, Ryu Daiginjo NV 1800ml
240 SGD
Kokuryu, Kuzuryu Daiginjo NV 720ml
Sold Out
 
Japan - Others
Kokuryu, Kuzuryu Daiginjo NV 720ml
90 SGD
Juyondai, Ginsen Ginjo NV 720ml
 
Japan - Others
Juyondai, Ginsen Ginjo NV 720ml
380 SGD
Juyondai, Morohaku Gokujo Junmai Daiginjo NV 1800ml
 
Juyondai, Yamadanishiki Nakadori Daiginjo NV 720ml
 
Tatenokawa, Kyokugen Junmai Daiginjo 2019 720ML
 
Kokuryu, Kokuryu Junmai Daiginjo NV 720ML
 
Kokuryu, Kokuryu Daiginjo NV 1800ml
 
Japan - Others
Kokuryu, Kokuryu Daiginjo NV 1800ml
210 SGD
Kokuryu, Kuzuryu Daiginjo NV 1800ML
 
Japan - Others
Kokuryu, Kuzuryu Daiginjo NV 1800ML
190 SGD
Juyondai, Yamadanishiki Nakadori Daiginjo NV 1800ml