Sake Flash Deal

Zankyo, Super 7 Junmai Daiginjo NV 720ml
 
Dassai, 23 Junmai Daiginjo NV 720ML
 
Japan - Others
Dassai, 23 Junmai Daiginjo NV 720ML
125 SGD
Juyondai, Kakushin Honmaru Junmai Ginjo NV 1800ML
 
Dassai, 45 Junmai Daiginjo NV 1800ML
 
Japan - Others
Dassai, 45 Junmai Daiginjo NV 1800ML
115 SGD
Dassai, 39 Junmai Daiginjo NV 720ml
 
Japan - Others
Dassai, 39 Junmai Daiginjo NV 720ml
80 SGD
Dassai, 45 Junmai Daiginjo NV 720ml
Sold Out
 
Japan - Others
Dassai, 45 Junmai Daiginjo NV 720ml
55 SGD
Dassai, 23 Junmai Daiginjo NV 1800ML
Sold Out
 
Japan - Others
Dassai, 23 Junmai Daiginjo NV 1800ML
250 SGD
Juyondai, Nakadori Muroka Junmai Ginjo NV 1800ml
 
Dassai, 39 Junmai Daiginjo NV 1800ML
 
Japan - Others
Dassai, 39 Junmai Daiginjo NV 1800ML
165 SGD
Kokuryu, Ryu Daiginjo NV 1800ml
Sold Out
 
Japan - Others
Kokuryu, Ryu Daiginjo NV 1800ml
240 SGD
Kokuryu, Kokuryu Daiginjo NV 720ML
 
Japan - Others
Kokuryu, Kokuryu Daiginjo NV 720ML
100 SGD
Dassai, 23 Hayata Junmai Daiginjo NV 720ML
 
Dassai, Beyond Junmai Daiginjo NV 720ML
Sold Out
 
Juyondai, Chotokusen Junmai Daiginjo NV 1800ml
 
Kokuryu, Kuzuryu Daiginjo NV 720ml
 
Japan - Others
Kokuryu, Kuzuryu Daiginjo NV 720ml
90 SGD
Tatenokawa, Kyokugen Junmai Daiginjo 2019 720ML